Browsing articles tagged with " file hosts"
Tháng 9
25
2012

5 công dụng bất ngờ từ file hosts trên Windows

hosts1

File hosts cho phép người dùng xác định được các tên miền (website) được liên kết với những địa chỉ IP nào. File này được ưu tiên cao hơn các DNS server vì vậy DNS server có thể chỉ định rằng facebook.com gắn với một địa chỉ IP riêng nhưng bạn lại có thể để Facebook.com gắn với bất kỳ địa chỉ Website nào mình muốn.

Tháng 10
25
2011

Một số thủ thuật đối với file hosts trong hệ thống

Một số thủ thuật đối với file hosts trong hệ thống

Về bản chất kỹ thuật, máy tính của chúng ta sử dụng 2 cách để xác định server qua hệ thống mạng. Trong thời điểm ban đầu, chỉ file /etc/hosts được sử dụng, sau 1 thời gian thì file này sẽ chứa đầy các thông tin về host DARPA và University, sau đó DNS sẽ được tạo để tìm kiếm các dịch vụ khác cho người sử dụng.