Browsing articles tagged with " facebook bị chặn"
Tháng 1
1
2011

Cách truy cập mới khi xảy ra sự cố facebook bị chặn!

Cách truy cập Facebook

Gần đây, cộng đồng cư dân facebook lại bị một phen cuống cuồng vì không thể truy cập vào “Thế giới Ảo” của mình. Bị nhà mạng chặn facebook mà không biết lý do