Tháng 2
16
2012

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên Ubuntu Server 11.04

DNS Server là máy chủ có chức năng phân giải tên miền. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và cấu hình DNS Server trên Linux với hệ điều hành Ubuntu Server phiên bản 11.04.

1. Cài đặt

Sau khi thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ đảm nhận vai trò DNS Server, bạn thực hiện các lệnh sau để cài đặt gói BIND9 (dùng cấu hình dịch vụ DNS trên Linux):

# sudo -i
# apt-get update
# apt-get install bind9

ubuntu dns server

Sau khi cài đặt thành công, bạn thu được thu mục chính là /etc/bind. Trong thư mục này, bạn sẽ cấu hình các file sau:

/etc/bind/named.conf.local
/etc/bind/db.local

File cơ sở dữ liệu DNS (chẳng hạn /etc/bind/db.hoanghac.org)

2. Cấu hình

Trước tiên, bạn mở file /etc/bind/named.conf.local và bổ sung một zone mới, chẳng hạn hoanghac.org:

zone “hoanghac.org” {
type master;
file “/etc/bind/db.hoanghac.org”;
};

Tiếp theo, bạn tạo file cơ sở dữ liệu DNS /etc/bind/db.hoanghac.org bằng cách sao chép nội dung từ file mẫu/etc/bind/db.local:

# cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.hoanghac.org

Đến đây, bạn hiệu chỉnh file /etc/bind/db.hoanghac.org bằng cách thay localhost. bằng tên đầy đủ của máy chủ DNS (FQDN). Thay 127.0.0.1 bằng địa chỉ IP của DNS Server và root.localhost thành một địa chỉ email chính xác, nhưng sử dụng dấu chấm “.” thay vì biểu tượng “@”. Đồng thời, bạn cũng tạo ra một bản ghi (A) tương ứng với ns.hoanghac.org. Nội dung của file sẽ như sau:

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@    IN    SOA   ns.hoanghac.org.  root.hoanghac.org. (
2          ; Serial
604800          ; Refresh
86400          ; Retry
2419200          ; Expire
604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@    IN    NS ns.hoanghac.org.
@    IN    A 192.168.1.10
@    IN    AAAA ::1
ns   IN    A 192.168.1.10

Tiếp theo, bạn khởi động lại dịch vụ BIND9 để những thao tác cấu hình vừa thực hiện có hiệu lực:

# /etc/init.d/bind9 restart

3. Kiểm tra

Để kiểm tra hoạt động của DNS Server, bạn sử dụng lệnh ping như sau:

# ping ns.hoanghac.org

Theo Tô Thanh Hải (tthhai@live.com) quantrimang.com

Các bài hay khác

Về tác giả: Dũng Phạm Trung

Cách cài đặt là trang cung cấp hướng dẫn cấu hình, cài đặt và sử dụng phần mềm. Nội dung trên website được chúng tôi sưu tầm hoặc tạo ra nhằm giúp mọi người nắm bắt được những kiến thức CNTT một cách đơn giản nhất.

2 lời bình + Thêm lời bình

  • bạn ơi sao mình chả cài được dịch vụ DNS trên ubuntu server gì cả? mình thực hiện các câu lệnh trên terminal rồi nhưng nó không chạy

Với lời bình

CommentLuv badge

Comments links could be nofollow free.

Bài nhiều người đọc

Sử dụng Nginx và memcached để tăng tốc Apache trên Debian Lenny
Comments10
Hướng dẫn cài đặt Nginx, PHP trên CENTOS, REDHAT
Comments6
[Kiến thức cơ bản] 10 cách dùng Nmap hiệu quả
Comments5
Sử dụng Crontab trên Linux
Comments4
Di chuyển file giữa các hệ thống Linux với SCP
Comments3
Cách cài đặt Teamviewer 6 trên Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat
Comments3
Di chuyển file giữa các hệ thống Linux với SCP
Comments3
Cấu hình SSHd server dùng Private Key
Comments2
[Kiến thức cơ bản] Dùng lệnh date trên Linux.
Comments2
[Cách cài đặt] Thiết lập hệ thống WebDAV với Apache2 trên OpenSUSE 11.3
Comments2

Bình luận mới nhất

  • Loading...