Tháng 1
16
2012

Cách cài YUM Autocomplete trên Fedora, CentOS, Red Hat (RHEL)

1. Cài đặt bash-completion

Đăng nhập với quyền root và sử dụng lệnh yum để cài đặt bash-completion.

# yum install bash-completion

Say đó đăng xuất và đăng nhập vào lại hệ thống.

2. Sử dụng tính năng Autocomplete trong lệnh YUM:

[root@localhost ~]# yum in[tab][tab]
info     install

 

[root@localhost ~]# yum install httpd-[tab][tab]
httpd-devel.i686     httpd-devel.x86_64   httpd-manual.noarch

[root@localhost ~]# yum install cherokee[tab][tab]
cherokee-devel.i686    cherokee-devel.x86_64  cherokee.i686

Các bài hay khác

Về tác giả: Dũng Phạm Trung

Cách cài đặt là trang cung cấp hướng dẫn cấu hình, cài đặt và sử dụng phần mềm. Nội dung trên website được chúng tôi sưu tầm hoặc tạo ra nhằm giúp mọi người nắm bắt được những kiến thức CNTT một cách đơn giản nhất.

2 lời bình + Thêm lời bình

  • sách thì chả có quyển nào, sao post đầy link lên làm gì

Với lời bình

CommentLuv badge

Comments links could be nofollow free.

Bài nhiều người đọc

Sử dụng Nginx và memcached để tăng tốc Apache trên Debian Lenny
Comments10
Hướng dẫn cài đặt Nginx, PHP trên CENTOS, REDHAT
Comments6
[Kiến thức cơ bản] 10 cách dùng Nmap hiệu quả
Comments5
Sử dụng Crontab trên Linux
Comments4
Di chuyển file giữa các hệ thống Linux với SCP
Comments3
Cách cài đặt Teamviewer 6 trên Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat
Comments3
Di chuyển file giữa các hệ thống Linux với SCP
Comments3
Cấu hình SSHd server dùng Private Key
Comments2
[Kiến thức cơ bản] Dùng lệnh date trên Linux.
Comments2
[Cách cài đặt] Thiết lập hệ thống WebDAV với Apache2 trên OpenSUSE 11.3
Comments2

Bình luận mới nhất

  • Loading...