Tháng 11
12
2010

[Cách cài đặt] Cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Windows

Học cách cài đặt Apache, PHP, MySQL and phpMyAdmin:

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt các phần mềm một cách chi tiết:

 • Apache 2
 • PHP 5
 • MySQL 5
 • phpMyAdmin

Apache Server kết hợp sức mạnh của PHP, MySQL, và phpMyAdmin, tạo nên một trong những nền tảng phát triển mạnh nhất dành cho các nhà lập trình web. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình các thành phần để chúng làm việc với nhau. Nếu có gì chưa hiểu bạn có thể hỏi, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Bắt đầu cài đặt:

Cài đặt Apache:

Trong bài viết này chúng ta sẽ cài đặt phiên bản Apache 2.2.17. Bạn làm theo các bước sau.

 1. Vào trang www.apache.org và tải về phiên bản “httpd-2.2.17-win32-x86-no_ssl.msi”. Chú ý: Chắc chắn rằng bạn tải phiên bản Apache 2.2.17! Bài hướng dẫn này được viết theo phiên bản Apache 2.2.17.
 2. Nhấp đúp chuột vào tập tin “httpd-2.2.17-win32-x86-no_ssl.msi”, khi được hỏi bạn bấm “run”.
 3. Chương trình cài đặt sẽ xuất hiện như sau:apache
 4. Bấm “Next”.
 5. Trang tiếp theo sẽ chứa bản cam kết sử dụng phần mềm. Chọn “I accept”, và bấm “Next”.
 6. Đọc thông tin về Apache Server, và bấm “Next”
 7. Màn hình tiếp theo sẽ hỏi bạn điền thông tin về máy chủ. Bạn điền các giá trị như  sau:Configure ApacheBấm  “Next”.
 8. Ở trang tiếp theo, chọn “Typical Installation” and click “Next”.
 9. Bấm “Next”.
 10. Bấm “Install”.
 11. Mở chương trình và gõ “http://localhost”. Nếu bạn thấy một trang có dòng chữ  “It works!” thì có nghĩa là bạn đã cài đặt Apache server thành công.Apache Server Success Page

Một vài lưu ý về việc cấu hình Apache Server:

 • Apache mặc định được cài đặt trong thư mục “C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2″.
 • Trong thư mục đó có một thư mục là “htdocs” (tương đương với thư mục \www\ hoặc \public_html\). Bạn có thể viết ứng dụng của bạn và truy cập chúng bằng cách gõ http://localhost/your_file_name.php
 • Các thiết lập cấu hình Apache được định nghĩa trong tập tin “httpd.conf” đặt trong thư mụclocated in the “conf” directory. Do not attempt to change these settings unless you know what you’re doing. An error in this file will result in the Apache Server not functioning correctly!

Cài đặt PHP:

Bước tiếp theo chúng ta sẽ cài phiên bản PHP 5. Bạn hãy làm theo các bước sau.

 1. Bạn vào trang www.php.net và tải “php-5.2.14-Win32 package” về máy tính của bạn. (Be patient while it downloads, the ZIP file is over 9MB!)Chú ý: Chắc chắn rằng bạn phải tải gói php-5.2.14-Win32. zip! Trong bài viết này chúng tôi sử dụng phiên bản PHP này.
 2. Tạo một thư mục mới tên là “php” trên ổ đĩa C của bạn. Sao chép tập tin “php-5.2.14-Win32.zip” vào thư mục đó (“C:\php”) và giải nén bằng chương trình Winzip hoặc tương tự.
 3. Thư mục “C:\php” sẽ trông như  sau:PHP Directory
 4. Tiếp theo sao chép tập tin “php.ini-dist” từ thư  mục “C:/php/” vào thư mục “C:/WINDOWS” và đổi tên nó thành  “php.ini”. Đây là tập tin cấu hình PHP. Chúng ta sẽ quay lại xem xét nó sau.
 5. Bây giờ cần phải chỉ cho Apache rằng thư mục PHP ở đâu. Bạn mở tập tin cấu hình Apache (“C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf”) bằng notepad và thêm 4 dòng sau ở phía dưới khu vực “LoadModule”:
  LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2_2.dll”
  AddHandler application/x-httpd-php .php
  # configure the path to php.ini
  PHPIniDir “c:/windows”

 6. Trong thư mục “htdocs”, bạn tạo một tậpn tin là “info.php”. Mở nó bằng notepad và thêm dòng sau vào nội dung của tập tin:

  <?php phpinfo(); ?>

 7. Khởi động lại Apache để thấy sự thay đổi: Start > All Programs > Apache HTTP Server 4.2.4 > Control Apache Server > Restart
 8. Mở trình duyệt Internet Explorer và gõ: http://localhost/info.php. Nếu trình duyệt của bạn hiển thị giống như hình dưới đây thì cõ nghĩa là PHP đã được cài đặt thành công.!PHP Info Page

Sửa tập tin cấu hình PHP:

 • Tập tin cấu hình PHP (php.ini) được lưu ở “C:/WINDOWS/php.ini”. Bạn có thể sửa nó bằng notepad hoặc các trình biên tập tương tự.
 • Mở nó và tìm dòng sau:

  extension_dir = “./”

  và đổi nó thành

  extension_dir = “C:\php\ext”

 • Tìm dòng sau:

  ;session.save_path = “/tmp”

  và đổi nó thành

  session.save_path = “C:\WINDOWS\temp”

Cài đặt MYSQL:

Bước tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt MySQL phiên bản 5. Bạn làm theo các bước sau.

 1. Go to www.mysql.com and download the “mysql-essential-5.1.51-win32)” to your desktop. (To do this you’ll need to register an account with MySQL.)
 2. Bấm đúp chuột vào tập tin “mysql-essential-5.1.51-win32.msi”. Một cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra như  sau.Start the MySQL Server InstallationClick “Next”.
 3. Chọn “Typical” và bấm “Next”.
 4. Bấm “Install”.
 5. Trang tiếp theo sẽ hỏi bạn có “Sign Up” không. Bạn chọn “Skip Sign-Up”.
 6. Trang tiếp theo sẽ thông báo quá trình cài đặt thành công. Chắc chắn rằng tùy chọn “Configure the MySQL Server now” được chọn trước khi banj bấm “Finish”.Create a MySQL Server Instance
 7. Trang cấu hình MySQL Server Instance sẽ xuất hiện. Bấm “Next”.
 8. Chọn “Detailed Configuration” và bấm “Next”.
 9. Chọn “Developer Machine” and click “Next”.
 10. Chọn “Multifunctional Database” và bấm “Next”.
 11. Bấm”Next”.
 12. Chọn “Decision Support (DSS)/OLAP” và bấm “Next”.
 13. Chọn “Multifunctional Database” và bấm  “Next”.
 14. Chắc chắn rằng tùy chọn “Enable TCP/IP Networking” được chọn, số cổng là to “3306”, và tính năng “Enable Strict Mode” được chọn. Bấm “Next”.
 15. Chọn “Standard Character Set” và bấm “Next”.
 16. Chọn “Install As Windows Service”, đặt Service Name là “MySQL”, và chọn “Launch the MySQL Server automatically”. Chắc chắn rằng tùy chọn “Include Bin Directory in Windows Path” không được chọn. Bấm “Next”.
 17. Trong màn hình tiếp theo, chọn hộp “Modify Security Settings”. Điền mật khẩu cho tài khoản “root”, và gõ xác nhận lại mật khẩu vào ô phía dưới. Không chọn “Enable root access from remote machines” hoặc “Create An Anonymous Account”. Bấm “Next”.
 18. Bấm “Execute”. (Có thể sẽ mất vài phút, bạn hãy đợi).
 19. Bấm “Finish”.
 20. Để kiểm traMySQL có được cài đặt thành công hay chưa, bạn vào: Start > All Programs > MySQL > MySQL Server 5.0 > MySQL Command Line Client. Cửa sổ MySQL Command Line Client sẽ xuất hiện:MySQL Command Line
 21. Nó sẽ hỏi bạn mật khẩu. Điền mật khẩu của bạn đã tạo ở bước 17. (Nếu bạn điền sai mật khẩu MySQL sẽ tự động đóng cửa sổ dòng lệnh)
 22. Tiếp theo, gõ dòng lệnh phía dưới: (phần chữ màu xanh dương)Test MySQL
 23. Nếu không có lỗi gì xảy ra, nó sẽ trả về thông tin như  trên, và MySQl đã được cài đặt thành công! Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình  PHP để làm việc với MySQL.

Cấu hình PHP để làm việc với MySQL:

Giờ thì PHP và MySQL  đã được cài đặt, bạn phải cấu hình để chúng làm việc với nhau.

 1. Mở tập tin php.ini của bạn (C:/WINDOWS/php.ini) và tìm dòng:

  ;extension=php_mysql.dll

  Để bật phần mở rộng MySQL của PHP, xóa dấu chấm phẩy phía trước dòng đó.

 2. Tiếp theo bạn phải thêm thư mục PHP và đường dẫn của Windows. Để làm điều này, Bạn chọn: Start > My Computer > Properties > Advanced > Environment Variables. Dưới danh sách thứ hai (System Variables), có một biến là “Path”. Chọn nó và bấm “Edit”. Thêm “;C:\php” vào cuối dòng và bấm “OK”.
 3. Khởi động lại máy tính của bạn để xem sự thay đổi.
 4. Tạo một tập tin mới trong thư  mục “htdocs” với tên là “mysql_test.php”.
 5. Sao chép đoạn mã sau vào tập tin “mysql_test.php” và lưu lại. (Bạn nhớ thay đổi chữ password bằng mật khẩu MySQl tài khoản root của bạn).

  <?php

  # Define MySQL Settings
  define(“MYSQL_HOST”, “localhost”);
  define(“MYSQL_USER”, “root”);
  define(“MYSQL_PASS”, “password”);
  define(“MYSQL_DB”, “test”);

  $conn = mysql_connect(“”.MYSQL_HOST.””, “”.MYSQL_USER.””, “”.MYSQL_PASS.””) or die(mysql_error());
  mysql_select_db(“”.MYSQL_DB.””,$conn) or die(mysql_error());

  $sql = “SELECT * FROM test”;
  $res = mysql_query($sql);

  while ($field = mysql_fetch_array($res))
  {
  $id = $field['id'];
  $name = $field['name'];

  echo ‘ID: ‘ . $field['id'] . ‘<br />';
  echo ‘Name: ‘ . $field['name'] . ‘<br /><br />';
  }

  ?>

 6. Mở Internet Explorer và gõ vào “http://localhost/mysql_test.php”. Nếu trang “mysql_test.php” trả về kết quả là:
  ID: 1
  Name: John

  Thì PHP & MySQL vừa được cấu hình thành công. Xin chúc mừng bạn! Bước tiếp theo chúng ta sẽ cài phpMyAdmin.

Cài đặt phpMyAdmin:

Giờ thì Apache, PHP và MySQL đã được cài đặt, chúng ta có thể cài phpMyAdmin, một công  cụ cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu MySQL một cách dễ dàng.

 1. Bạn vào trang www.phpMyAdmin.net và tải xuống gói “english.zip” dưới mục phpMyAdmin 2.9.2 section về máy tính của bạn.
 2. Tạo một thư mục mới là “phpmyadmin” trong thư mục “htdocs” của bạn. Giải nén tập tin nén vào thư mục “phpmyadmin”.  Thư  mục “phpmyadmin” trông như  sau:
 3. Tạo một tập tin mới trong thư mục “phpmyadmin” tên là “config.inc.php”. Đặt đoạn mã này vào trong tập tin vừa tạo và nhớ thay đổi “YOUR_PASSWORD_HERE” (cả hai nơi trong đoạn mã dưới) bằng mật khẩu của tài khoản quản trị MySQL:

  <?php

  /* $Id: config.sample.inc.php 9675 2006-11-03 09:06:06Z nijel $ */
  // vim: expandtab sw=4 ts=4 sts=4:

  /**
  * phpMyAdmin sample configuration, you can use it as base for
  * manual configuration. For easier setup you can use scripts/setup.php
  *
  * All directives are explained in Documentation.html and on phpMyAdmin
  * wiki <http://wiki.cihar.com>.
  */

  /*
  * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
  * cookie
  */
  $cfg['blowfish_secret'] = ”; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

  /*
  * Servers configuration
  */
  $i = 0;

  /*
  * First server
  */
  $i++;

  $cfg['Servers'][$i]['user'] = ‘root';
  $cfg['Servers'][$i]['password'] = ‘YOUR_PASSWORD_HERE'; // Your MySQL Password

  /* Authentication type */
  $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = ‘config';
  /* Server parameters */
  $cfg['Servers'][$i]['host'] = ‘localhost';
  $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = ‘tcp';
  $cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
  /* Select mysqli if your server has it */
  $cfg['Servers'][$i]['extension'] = ‘mysql';
  /* User for advanced features */
  $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = ‘root';
  $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = ‘YOUR_PASSWORD_HERE'; // Your MySQL Password
  /* Advanced phpMyAdmin features */
  $cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = ‘phpmyadmin';
  $cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = ‘pma_bookmark';
  $cfg['Servers'][$i]['relation'] = ‘pma_relation';
  $cfg['Servers'][$i]['table_info'] = ‘pma_table_info';
  $cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = ‘pma_table_coords';
  $cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = ‘pma_pdf_pages';
  $cfg['Servers'][$i]['column_info'] = ‘pma_column_info';
  $cfg['Servers'][$i]['history'] = ‘pma_history';

  /*
  * End of servers configuration
  */

  /*
  * Directories for saving/loading files from server
  */
  $cfg['UploadDir'] = ”;
  $cfg['SaveDir'] = ”;

  ?>

 4. phpMyAdmin giờ đã được cài đặt thành công! Để sử dụng nó,mở trình duyệt và gõ “http://localhost/phpmyadmin”. Địa chỉ này sẽ đưa bạn tới trang phpMyAdmin. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì, bạn có thể lên trang  phpMyAdmin để hỏi hoặc xem tài liệu “Documentation.html” trong thư mục /phpMyAdmin/ của bạn.

Các bài hay khác

Về tác giả: Dũng Phạm Trung

Cách cài đặt là trang cung cấp hướng dẫn cấu hình, cài đặt và sử dụng phần mềm. Nội dung trên website được chúng tôi sưu tầm hoặc tạo ra nhằm giúp mọi người nắm bắt được những kiến thức CNTT một cách đơn giản nhất.

58 lời bình + Thêm lời bình

 • chao bạn! mình làm theo cách cấu hình của bạn.. nhưng k biết sao nó bị lỗi ở chỗ cài đặt php .. khi localhost/info.php thì nó hiện thông báo ” 0% of info.php from localhost complete và có 3 button open, save,cancel” chứ nó không ra như bạn hướng dẫn!! thank bạn trước

  • Sau khi bạn cấu hình Apache để nhận PHP thì bạn phải khởi động lại Apache. Nếu không được ban xem lại đoạn:

   LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2_2.dll”
   AddHandler application/x-httpd-php .php
   # configure the path to php.ini
   PHPIniDir “c:/windows”

   Khi thêm đoạn này bạn cách 1 dòng ở phía dưới đoạn “Load Module” rồi khởi động lại Apache.

  • bạn tốt nhất là gõ tay vào, chứ đừng có copy paste, ì mà copy paste thì nó bị lỗi code đó !

 • Chào bạn ! Mình cũng làm theo cách bạn nhưng khi add 4 đoạn code của bạn vào thì restart nó báo lỗi invalid cái module tại nơi mình add vào.
  Package PHP mình để ở C:\php mình thấy trong 4 dòng code đó

  LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2_2.dll”
  AddHandler application/x-httpd-php.php
  # configure the path to php.ini
  PHPIniDir “c:/windows”

  Có “c:/php/php5apache2_2.dll” thì mình dẫn đúng rồi
  còn “c:/windows” thì tại mình xài Win7 nên windows nó viết hoa chữ W tức là Windows vậy có ảnh hưởng gì không? Mình thay đổi thành W cũng chẳng có gì, restart báo lỗi

  Mình chèn thế này
  http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010120934249nzbmzjuzyw218134.jpeg

  Khi restart thì báo thế này:
  http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010120934249m2y5m2jhmd134123.jpeg

  Mong bạn giúp cho mình ! Thx

  • Chào bạn.
   Mấy cái ảnh của bạn lỗi mình không xem được. Đầu tiên bạn kiểm tra lại file php5apache2_2.dll có đúng nằm trong thư mục c:/php không. Tiếp theo phải kiểm tra xem bạn sử dụng phiên bản PHP nào. Trong window thì bạn để chữ w hoặc W đều được.

  • Chào bạn !
   Mình cũng đã từng bị như bạn
   lỗi ở đây chỉ là cái dấu ” đó của bạn, xóa nó đi và đánh lại nó.
   ” khác với dấu ” khi minh gõ. bạn thử đi chắc là fix được lỗi đó. hihi

 • hi.
  Khi thêm đoạn code 4 dòng vào file httpd.conf, và sau đó restart lại apache thì có thông báo lỗi như sau: “The requested operation has failed!”. Tuy nhiên khi thêm dấu # vào 3 dòng code không có dấu thì lại restart dược apache. Tuy nhiên khi dùng trình duyệt để vào http://localhost/info.php thì chỉ thấy xuất hiện mà không thấy thông tin về php như trong ảnh? Vậy Trang đã sai chỗ nào?
  File info.php, Trang chỉ để đúng code mà bạn làm, chứ không để code trong thẻ

  • Chào bạn.
   Thông báo lỗi “The requested operation has failed!” như thế này có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên trong trường hợp của bạn thì có thể do 4 dòng bạn thêm vào chưa đúng hoặc trong 4 dòng đó bạn cấu hình trỏ đến đường dẫn không đúng.
   Bạn có thể xem cấu hình của tôi ở ảnh sau:
   Xem cấu hình

 • Mình thì mình xài php bản php-5.2.14-Win32 mình coi comment của bạn Như Trang làm theo thì đúng là restart đc nhưng mà khi chạy file info.php với nội dung là thì chạy không như hình của bạn Demo là lại hiện luôn cái code lên luôn ! Vậy mình fai sửa sao bạn cái code 4 dòng để chỗ nào là đúng nhất bạn chụp cái hình cho tụi mình xem tham khảo đi ! Thank bạn !

  Mình chèn cái code thế này:
  http://i132.photobucket.com/albums/q32/armymen0705/Errors/ScreenShot002.jpg

  Nếu k để dấu # theo cách của bạn Như Trang thì restart báo lỗi thế này
  http://i132.photobucket.com/albums/q32/armymen0705/Errors/ScreenShot001.jpg

  Còn nếu có để # restart xong thì khi chạy nó thế này
  http://i132.photobucket.com/albums/q32/armymen0705/Errors/ScreenShot003.jpg

  • 4 dòng đó là để báo cho Apache biết PHP được cài đặt ở đâu và bật tính năng hỗ trợ PHP của Apache. Do bạn chưa cấu hình đúng 4 dòng này nên khi bạn chạy http://localhost/info.php nó lại ra kết quả không đúng. Bạn có thể tham khảo hình cấu hình của mình.

   Ảnh cấu hình

 • Sau khi cài xong xuôi như bạn hướng dẫn, mình gõ code bằng notepad editor và đưa file đó vào /../htdocs, rồi chạy qua browses thấy OK. Bây giờ mình muốn cài thêm bộ zend studio nữa thì mình cài và cấu hình như thế nào để chạy biên dịch chương trình ?,để cài và lập trình phát triển trên zend studio thì những công cụ mình đã cài ở trước đó có sử dụng đến không ?nếu có thì tích hợp chúng như thế nào?

 • xin lỗi bạn , ý mình hỏi vậy vì khi cài netbean lập trình java thì cần cài thêm gói thư viện JDK trước tiên. Vậy trong php, khi cài zend studio thì có cần cài thêm gói thư viện php nào không, tên nó là gì? Bạn có thể hướng dẫn mình cài đặt cấu hình cả bộ zend studio + mysql + thư viện php (nếu phải có) và test lại chi tiết như hướng dẫn trước không? Thks!

  • Không rõ bạn dùng Zend Studio bản mấy mình nhớ mấy bản cũ khi cài nó cài thằng Zend Server tích hợp rồi chạy được luôn, nếu bản mới cài không có gói PHP và MySQL thì bạn cài PHP rồi cấu hình trỏ nó vào file thực thi PHP. Riêng mình thì hay dùng Rapid PHP vì nó chạy nhẹ, hỗ trợ CSS tốt hơn Zend. Cấu hình cũng đơn giản.

 • Cám ơn bạn nhiêu. Minh bắt đầu tìm hiểu về php nên vẫn còn gặp nhiều vấn đê về công cụ. Thấy bảo zend studio cũng nổi tiếng , được các công ty lớn bảo trợ cho dự án và có nhiếu sách hướng dẫn sử dụng nên định chọn tool này. Mình định cài bản 7.1.0, mình đang tim tool hỗ trợ thiết kết web với giao diện có sẵn.
  Không biết rapid php có hỗ trợ design bằng giao diện kéo thả không. Còn thấy bảo mấy bản mới trở lại đây zend studio đã hỗ trợ CSS tốt hơn.

  • Bạn dùng Dreamweaver để thiết kế giao diện web nhé. Nó cũng hỗ trợ CSS rất tốt. Còn Zend Studio hay Rapid PHP chuyên để viết PHP :)

 • Em nhờ bác Phạm Trung Dũng sửa giúp em phần test kết nối mysql với php với??????????
  Lỗi thông báo như sau:Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\mysql_test.php on line 4

  Đoạn code em đã sửa lại cho gọn(nhưng vẫn chưa được):
  <?php
  $conn = mysql_connect("localhost","root","password") or die('Connection error');
  mysql_select_db("name",$conn) or die('connection fail');
  $res = mysql_query(“select * from name”, $conn);

  while ($field = mysql_fetch_array($res))
  {
  $id = $field['id'];
  $name = $field['name'];

  echo ‘ID: ‘ . $field['id'] . ‘’;
  echo ‘Name: ‘ . $field['name'] . ‘’;
  }

  ?>

  em đã test kết nối mysql giông như bác qua mysql client OK.Xem như thông báo em bị lỗi ở dòng $res =…..
  Nhờ bác test giúp em. Thanks!

 • Sorry bạn Phạm Trung Dũng nhé. Sau một hồi tìm thì mình đã gỡ được lỗi rồi. Lỗi là do mình copy toàn bộ code của bạn trên trang web thành ra gặp phải một số kí tự nó không tương thích với notepad editor. Còn trong phần code của ban có chỗ nhầm đó là dòng
  define(“MYSQL_DB”, “test”);
  cần thay “test” = “name” theo như logic bài của bạn.
  Mình sẽ tiếp tục tim hiểu , có gì khó sẽ hỏi bạn.
  Thanks!

  • Ừ, mình quên không nói rõ trong bài viết. Bạn tìm được thì tốt quá rồi :)

 • Hi cả nhà. Em lại quay lại với phpdesigner với một vài vấn đề xin hỏi các bác đã dùng tool này rồi.
  Vấn đề của em cần hỏi như sau: em đã cài PHPDesigner 7.2.4 + mysql + apache+ phpmyadmin OK (cả kết nói csdl như bác Dũng đã hướng dẫn). Giờ em muốn tạo project trên phpdesigner nhưng không tìm thấy New project mà chỉ có new file, vậy xin hỏi các bác là tool này tạo newproject ntn?
  Vấn đề thứ hai là cách cài đặt debug trên phpdesigner, em đặt các file mới tạo ra của phpdesigner nằm trong /htdocs
  của apache và em chạy local host thì ok (kết nối được mysql), nhưng cũng file đấy em không chạy localhost nữa mà muốn debug(xem lỗi) thì nó báo lỗi kết nối mysql, xin hỏi em cần gỡ lỗi cho đoạn code em lập trình kiểu gì?

  • Mình không dùng PHPDesigner nên không rõ, nhưng chắc bất kỳ một IDE nào cũng hỗ trợ tạo Project, bạn tìm kỹ lại xem nhé. Debug thì bạn phải cài 1 debugger nào đó như xdebug chẳng hạn. Về lỗi bạn đọc xem thông báo nó bảo sao thì fix thôi còn nếu không rõ bạn có thể post lên đây.

 • Ý em hỏi về cách cài đặt để phpdesigner trỏ tới mysql mà em đã cài đặt từ trước. Em muốn gỡ lỗi file lập trình có cả kết nối đến csdl mysql ?

 • OK. Thanks bác Dũng.

 • Chào bác Dũng và các bạn!
  Hôm nay em đã bắt đầu học lập trình web tool Macromedia CS5 ( +apache+ mysql+php+ phpdesigner hỗ trợ thêm))
  Em muốn hỏi bác hay bạn nào đó đã lập trình rồi có biết vài kĩ thuật trong lập trình web hay không?

  Câu 1. Trong ô đăng nhập (login) lúc user chưa đánh vào textbox đăng nhập, người ta thường sử dụng một kĩ thuật (hay properties nào đó em chưa biết)là cho hiển thị dòng thông tin hướng dẫn: vd ‘type your username here’, ‘type your password here’, và dòng này bị mờ nhạt hơn, khi người đăng nhập bắt đầu gõ thông tin vào ô này thì nó tự mất và hiển thị thông tin mình gõ. (em thử với thuộc tính value=” thì được giá trị của value hiển thị không bị mờ đi và mất đi khi bắt đầu nhập thông tin)?

  Câu 2: Lúc nhấn nút submit để đăng nhập, vài trang web thiết kế để con trỏ có hình quả bóng xoay xoay thể hiện quá trình progressing, vậy họ dùng kĩ thuật trong CSS hay javascript (có thể cho đoạn code được không)?

  • Các kỹ thuật đó bạn sử dụng Javascript (có thể kết hợp với CSS) là có thể làm được.

 • hi bác Dũng!
  Hôm nay em muốn hỏi bác một vấn đề: vì điều kiện em phải tìm hiểu thêm CSDL Oracle, lần trước em đã cài php+apache+mysql +phpmyadmin và làm việc ok rồi, nay em muốn cài thêm csdl oracle nhưng không muốn thay đổi những thứ trên, vậy em có thể cài song song mysql+ oracle dùng chung apache trên chính máy đó được không? cấu hình thì cần chú ý điều gì?

  • Bạn có thể cài đặt MySQL, SQL Server, Oracle trên cùng một máy tính tuy nhiên cần lưu ý các cổng dịch vụ của chúng không được trùng nhau. Cấu hình máy bạn xem phần mềm yêu cầu bao nhiêu thì đủ, các máy tính đời bây giờ chắc đủ. Ngoài ra bạn không nên để các dịch vụ này auto start, cần cái nào chạy thì bật nó lên để đỡ tốn tài nguyên.

 • mình đang bắt đầu học php nhưng mình cài theo chỉ dẫn của bạn lại không được
  đến chỗ restart nó cú báo lỗi mãi.Mình đã trỏ đến đúng đường dẫn đó.nếu bạn có yahoo bạn có thể cho mình được không.hoặc bạn pm nik : hongphu9014@yahoo.com.vn hướng dẫn mình cài hoàn chỉnh được không.Rất monh được sự hướng dẫn của bạn.Thank.

  • Bạn nói rõ bạn bị lỗi ở đoạn nào ? Cài apache ? php ? hay Mysql. Bạn có thể chụp màn hình rồi gửi link ảnh lên đây tôi sẽ xem giúp bạn.

 • Cai` cac’ phan mem tik hop du? Apache PHP MySQL
  phpMyAdmin :AppServ,Xampp,WAmpp,Vertrigo,… cai` nhu the nay` rac roi

  • Các gói đấy chỉ dùng trong khi phát triển website hoặc nghiên cứu thôi. Khi cần cài môi trường để chạy ứng dụng web thật sự bạn nên cài từng thứ riêng biệt.

 • Minh dang tinh hoc php, nhung ma cai Apache bi loi hoai, chan ghe…Minh chinh sua trong file httpd.conf, roi khoi dong lai Apache thi no bao loi: “the request coperation has failed” …. minh da thu moi cach ma ko duoc,,, nho ban chi giup minh..
  Thanks

  • Nếu bạn chưa quen thì bạn tài gói XAMPP về cài ra là có sẵn PHP, MYSQL, APACHE, phpMyAdmin rồi, dùng được luôn. Còn cài riêng rẽ phức tạp hơn đấy. Lỗi của bạn khá chung chung, bạn chụp hình màn hình lỗi gửi cho tôi để tôi xem có thể giúp bạn được gì không.

 • Thanks ban nhieu nghen.. Minh quyet dinh doi wa dung wamp rui, nhung lai bi loi…
  Khi minh vao http://localhost thi lai hien ra mot khung mau xanh co chu IIS7, xung quang may chu nho: wellcome, benvenio, bem-vindo…
  lan truoc minh cai van hien len SQL, Myadmin … binh thuong, nhung lan nay lai bi vay..
  ban giup minh nha…
  Thanks ban

  • Do máy bạn đã cài IIS rồi nó chiếm cổng 80, bạn phải stop IIS đi thì mới chạy Apache được. Hoặc cấu hình Apache chạy ở cổng khác.

 • Giup mình với, mình rất cần sự giúp đỡ gấp.
  mình làm hoàn toàn giống cái bạn chỉ không sai tí nào nhưng khi cài đến chỗ:
  Bây giờ cần phải chỉ cho Apache rằng thư mục PHP ở đâu. Bạn mở tập tin cấu hình Apache (“C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf”) bằng notepad và thêm 4 dòng sau ở phía dưới khu vực “LoadModule”:

  LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2_2.dll”
  AddHandler application/x-httpd-php .php
  # configure the path to php.ini
  PHPIniDir “c:/windows”
  rồi lưu lại không được, nó báo không truy cập được là sao.
  mình rất cần bộ này gấp!!!

  • Bạn phải stop Apache đã rồi mới sửa file httpd.conf, lưu lại và start lại apache.

 • tôi vừa làm theo bạn và đã thành công @@!

  Thanks

  • Rất vui vì bài viết đã giúp ích cho bạn.

   • bạn ơi mình cài giống bạn nhưng restart thì no báo lỗi dòng 130 là cái dòng đầu tiên ấy :
    …/httpd.conf : invalid LoadModule path \x93c:/php/php5apache2_2.dll\x94
    báo lỗi vậy là gì thế bạn

 • anh oi sao em ko co file httpd.conf ma` chi co file httpd thoi a!
  Anh giup em voi

 • chao ban, minh cau hinh php nhu huong dan nhung khi star apache thi bi bao loi #LoadModule php5_module “c:/php/php5apache2_2.dll” va #PHPIniDir “c:/windows”
  co cach nao khac phuc loi do khong

 • invalid loadmodule path \x93xc:/php/php5apache2_2.dll\x94
  nó báo cái lỗi này lf sao bạn
  #
  LoadModule php5_module “C:/php/php5apache2_2.dll”
  AddHandler application/x-httpd-php .php
  # configure the path to php.ini
  #PHPIniDir “C:/windows”
  #
  mình thêm vào như thế

 • dũng ơi có link nào tải file phpmyadmin 2.9.2 ko dũng share mình vs. chứ tai mấy cái gói 3. ve nha hem biết cấu hình

 • Cái này Sơn biết có phần mềm hõ trợ để chạy localhost nhưng rất ít dùng

 • [...] Apache 2 [...]

 • Bữa nay có các gói webserver rùi.
  Nền làm theo cách này hơi chuối :D

  • Các gói đấy chỉ phục vụ việc nghiên cứu, học tập, test thôi. Khi bạn cài lên server thật để kinh doanh thì không nên dùng các gói tất cả trong một

 • Bạn ơi mình cài đặt như bạn hướng dẫn nhưng khi restart lại Apache thì nó đòi phải recompile PHP. Bạn làm ơn chỉ mình cách khắc phục với…
  Cảm ơn nhiều !

 • hinh anh minh hoa khong thay dc gi het

 • Sao em vao trang web http://www.apache.org roi……ma sao ko tim thay dc phiên bản 2.2.14 (apache_2.2.14-win32-x86-openssl-0.9.8k.msi) ,,,,,,Mong cac anh chi dum em…..

  • Ở thời điểm tôi viết bài đó phiên bản 2.2.14 là mới nhất, bây giờ có phiên bản cao hơn rồi nên họ xóa bản đó đi. Bạn tải bản mới nhất về dùng.

 • bác Dũng ơi!
  Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\mysql_test.php on line 9
  giúp mình với…

  • Bạn xem lại thông tin kết nối tới máy chủ cơ sở dữ liệu đã đúng chưa ? ở dòng 9 trong file mysql_test.php của bạn.

 • Bài viết tuyệt với, rất kỹ. Cảm ơn bạn. Mong rằng có nhiều bài viết chi tiết như thế này trong các cách hướng dẫn cài đặt.

  Again Thank you!

 • Bài viết rất có ích cho những nb như mình. Rất chi tiết và cụ thể. Cảm ơn bạn.
  Chu Tu recently posted..Giày Đá Bóng Toàn Cầu 21-01-13My Profile

 • Sau khi mình chỉnh sửa hết cách file thì lúc khởi động lại apache thì không được xem trong file log thì gặp lỗi
  httpd.exe: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 192.168.0.116 for ServerName

  Sửa làm sao ạ?

 • Hiện tại mình có 1 chương trình chạy database bằng MySQL server 2005. Có cách nào dùng php dọc file database đó được không, có cách nào đồng bộ giữa PHP admin và MySQL server 2005 không.
  Thanks trước và xin cao thủ chỉ giáo :(

Với lời bình

CommentLuv badge

Comments links could be nofollow free.

Bài nhiều người đọc

[Cách cài đặt] Cài đặt Apache, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Windows
Comments58
[Cách cài đặt] Tạo blog với WordPress (phần 1)
Comments11
[Thủ thuật] Chèn nút Google +1 vào Blog WordPress, Blogger
Comments11
Lựa chọn mã nguồn cho website của bạn
Comments10
Cách sửa lỗi Windows Could Not Start... C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Comments10
[Mã nguồn mở] MyBB là gì?
Comments9
Các hệ thống web mã nguồn mở (Open Source System) phổ biến trên thế giới
Comments9
[Cách cài đặt] Tạo blog với WordPress (phần 3)
Comments9
[Cách cài đặt] Tạo blog với WordPress (phần 2)
Comments7
[Cách cài đặt] Tạo blog với WordPress (phần 2)
Comments7

Bình luận mới nhất

 • Loading...