Tháng 10
7
2010

[Kiến thức cơ bản] Giới thiệu PostgreSQL

postgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng dựa trên POSTGRES, bản 4.2, được khoa điện toán của đại học California tại Berkeley phát triển. POSTGRES mở đường cho nhiều khái niệm quan trọng mà các hệ quản trị dữ liệu thương mại rất lâu sau mới có.

PostgreSQL là một chương trình mã nguồn mở xây dựng trên mã nguồn ban đầu của đại học Berkeley. Nó theo chuẩn SQL99 và có nhiều đặc điểm hiện đại:

     • Câu truy vấn phức hợp (complex query)
     • Khóa ngoại (foreign key)
     • Thủ tục sự kiện (trigger)
     • Các khung nhìn (view)
 • Tính toàn vẹn của các giao dịch (integrity transactions)
 • Việc kiểm tra truy cập đồng thời đa phiên bản (multiversion concurrency control)

Hơn nữa, PostgreSQL có thể dùng trong nhiều trường hợp khác, chẳng hạn như tạo ra các khả năng mới như:

 • Kiểu dữ liệu
 • Hàm
 • Toán tử
 • Hàm tập hợp
 • Phương pháp liệt kê
 • Ngôn ngữ theo thủ tục

PostgreSQL được phổ biến bằng giấy phép BSD cổ điển. Nó không quy định những hạn chế trong việc sử dụng mã nguồn của phần mềm. Bởi vậy PostgreSQL có thể được dùng, sửa đổi và phổ biến bởi bất kỳ ai cho bất kỳ mục đích nào.

PostgreSQL cũng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ mạnh trong việc lưu trữ dữ liệu không gian. PostgreSQL kết hợp với module Postgis cho phép người dùng lưu trữ các lớp dữ liệu không gian. Khi sử dụng PostgreSQL, Postgis kết hợp với các phần mềm GIS hỗ trợ hiển thị, truy vấn, thống kê hoặc xử lý dữ liệu không gian.

Các bài hay khác

Về tác giả: Dũng Phạm Trung

Cách cài đặt là trang cung cấp hướng dẫn cấu hình, cài đặt và sử dụng phần mềm. Nội dung trên website được chúng tôi sưu tầm hoặc tạo ra nhằm giúp mọi người nắm bắt được những kiến thức CNTT một cách đơn giản nhất.

Với lời bình

CommentLuv badge

Comments links could be nofollow free.

Bài nhiều người đọc


Warning: Division by zero in /home1/blogway/public_html/cachcaidat.com/wp-content/plugins/wp-popular-posts-tool/wp-popular-posts-tool.php on line 58
[Kiến thức cơ bản] Giới thiệu MySQL
Comments0

Warning: Division by zero in /home1/blogway/public_html/cachcaidat.com/wp-content/plugins/wp-popular-posts-tool/wp-popular-posts-tool.php on line 58
[Kiến thức cơ bản] Giới thiệu PostgreSQL
Comments0

Warning: Division by zero in /home1/blogway/public_html/cachcaidat.com/wp-content/plugins/wp-popular-posts-tool/wp-popular-posts-tool.php on line 58
[Cơ sở dữ liệu] DBeaver công cụ quản lí cơ sở dữ liệu Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, DB2 miễn phí
Comments0

Warning: Division by zero in /home1/blogway/public_html/cachcaidat.com/wp-content/plugins/wp-popular-posts-tool/wp-popular-posts-tool.php on line 58
[Kiến thức cơ bản] NoSQL là gì?
Comments0

Bình luận mới nhất

 • Loading...